EL NOSTRE EQUIP

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

BIEL ARTIGUES

bartigues@ceipesmolinar.cat

secretaria

Mercè bardón

cicle d'infantil

Primer cicle de primària

segon cicle de primària

3r cicle de primària

Equip de suport