Davant les necessitats familiars d’avui dia, i per tal de compaginar la vida familiar amb la vida educativa. El nostre col·legi posa a disposició de les famílies que ho necessitin l’escoleta matinera,l’horari d’entrada és de 7:30 a 8:45. Per entrar cal tocar el
timbre i és necessari tenir emplenada i signada la fitxa de participant..

QUOTES SERVEI D’ESCOLA MATINERA
Fins al mes de novembre hi ha un 50% de descompte per l'aplicació del "Pla de conciliació familia". A partir de novembre, els preus seran els que es mostren a continuació

CEIP MOLINAR – INFANT FELIP
Curs 2023 – 2024

MATRICULA: Famílies associades: GRATUïTA i Famílies NO associades: 20 €/curs

Mes
Entrada

Setembre

Octubre

Novembre

Decembre

Gener

Famílies associades 1 infant

12 €

15 €

15€

26 €

26 €

Famílies associades Germans

20 €

25 €

25€

43 €

43 €

Famílies NO associades

16 €

19 €

19 €

34 €

34 €

Mes
Entrada

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Famílies associades 1 infant

29 €

26 €

26 €

29 €

26 €

Famílies associades Germans

49 €

43€

43 €

49 €

43 €

Famílies NO associades

37 €

34 €

34 €

37 €

34 €

Dies puntuals: famílies associades 2 €/dia. Famílies NO associades 3 €

PAGAMENTS: PER BANC ABANS DE DIA 8 DE CADA MES

Pagament bancari: ingrés al número de compte ES60 2100 0169 44 0200563454 indicant el nom de l’infant i el mes.
S’ha de lliurar una còpia del rebut a l’equip de monitors per a que es comptabilitzi.

Els preus són per persona i període.