Davant les necessitats familiars d’avui dia, i per tal de compaginar la vida familiar amb la vida educativa. El nostre col·legi posa a disposició de les famílies que ho necessitin l’escoleta matinera,l’horari d’entrada és de 7:30 a 8:45. Per entrar cal tocar el
timbre i és necessari tenir emplenada i signada la fitxa de participant..

QUOTES SERVEI D’ESCOLA MATINERA
A partir del mes de desembre hi ha un 50% de descompte per l'aplicació del "Pla de conciliació familiar 2022-23".

CEIP MOLINAR – INFANT FELIP
Curs 2022 – 23.

MATRICULA: Famílies associades: GRATUïTA i Famílies NO associades: 20 €/curs

Mes
Entrada

Setembre

Octubre

Novembre

Decembre

Gener

Famílies associades 1 infant

11€

14€

14€

12€

12€

Famílies associades Germans

19€

24€

24€

21€

21 €

Famílies NO associades

15€

18€

18€

16€

16€

Mes
Entrada

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Famílies associades 1 infant

14€

14€

12€

14€

12€

Famílies associades Germans

24€

24€

21€

24€

21€

Famílies NO associades

18€

18€

16€

18€

16€

Dies puntuals: famílies associades 1,75 €/dia. Famílies NO associades 2,5 €/dia

PAGAMENTS: PER BANC ABANS DE DIA 8 DE CADA MES

Pagament bancari: ingrés al número de compte ES60 2100 0169 44 0200563454 indicant el nom de l’infant i el mes.
S’ha de lliurar una còpia del rebut a l’equip de monitors per a que es comptabilitzi.

Els preus són per persona i període.