El nostre centre

Al CEIP Es Molinar neix com un centre educatiu públic d’educació infantil i primària que avui dia és una gran família on estiguem encantats de dia a dia posar tot el nostre esforç i il·lusió amb l’objectiu de que l’escola sigui un espai de benestar i
alegria on cada infant sigui com sigui hi tengui el seu lloc,a més de preparar i educar els nostres alumnes mitjançant activitats que els motivin i desenvolupin en un ambient positiu per a la formació de valors i una actitud apropiada a la nostra societat.

la nostra filosofia

Tenim unes senyes d’identitat clares que contemplen aspectes primordials de l’educació com un procés integral. El multiculturalisme, el desenvolupament de les noves tecnologies, la coeducació i l’aprenentatge significatiu a més empram metodologies diferents basades en la vivència,l’aprenentatge compartit i el raonament crític. Defensam, per tant,una educació activa i participativa que acompanyi i estimuli el desenvolupament integral de cada persona.

woman, brain, light bulb-5656036.jpg