secretaria@ceipesmolinar.cat

971 27 60 06

| Palma

Calendari

11 d’octubre de 2021: No Lectiu

7 de desembre de 2021: No lectiu

20 de gener: festa Palma

2 de març: No lectiu (subst. 24 de juny)